28 sep 2012

Mijn plannen na 15 jaar  ab-c media

Arjan den Boer

Binnenkort wordt webbureau ab-c media, dat ik in 1997 heb opgericht, zelfstandig opererend onderdeel van Mindbus in Leiden. Ikzelf doe een stap terug om me op andere activiteiten te richten, al blijf ik voorlopig nog parttime betrokken.

Wat ga ik doen en waarom?

Het zal misschien verbazing wekken dat ik iets anders wil gaan doen, terwijl ab-c media een succes is. De samenwerking onderling en met opdrachtgevers is altijd erg harmonieus geweest. En ondanks de crisis en cultuurbezuinigingen draait ab-c media nog steeds goed. Ik heb goede herinneringen aan de afgelopen 15 jaar en we hebben veel moois gemaakt. De reden om toch iets anders te gaan doen is inhoudelijk.

Inhoud, techniek en vormgeving
Bij ab-c media zijn we vooral bezig met techniek en vormgeving. De onderwerpen, de inhoud en dus ook de teksten en beelden worden bepaald door de opdrachtgevers. Hoewel de onderwerpen vaak binnen mijn interesses vallen, zoals geschiedenis en kunst, begon het de afgelopen jaren steeds vaker te kriebelen. Ik wil zélf onderwerpen kiezen, research doen, teksten schrijven, foto's maken en beelden selecteren. Kortom, zelf met de inhoud bezig zijn.

Het is niet zo dat ik me niet meer wil bezighouden met techniek en vormgeving. Ik denk juist dat uit de combinatie met inhoud mooie dingen ontstaan. Ik ben op zoek gegaan naar een mogelijkheid om deze aspecten te combineren, liefst met een grote mate van onafhankelijkheid. Ik denk de oplossing gevonden te hebben en wil die de komende jaren uitproberen.

Digitale koffietafelboeken
Ik word samensteller en uitgever van informatieve iPads-apps over geschiedenis, kunst en reizen. Een soort elektronische koffietafelboeken, erg visueel en verrijkt met multimedia. Door Apple is het eenvoudig geworden om zoiets zelf op de markt te brengen. De App Store heeft bewezen dat mensen bereid zijn een (beperkt) bedrag te betalen voor goede apps. Wel is een flink volume nodig om voldoende inkomsten te behalen; daarom breng ik de apps (ook) in het Engels uit. Ondertussen blijft het aantal iPads spectaculair groeien.

Gat in de markt?
Hoewel ik zeker weet dat er een gat in de markt is - het aanbod van dit soort apps is erg klein - moet nog maar blijken of ik dat (deels) weet te vullen. Ik heb er echter vertrouwen in dat ik met mijn achtergrond en ervaring mooie apps kan maken. Het aantal onderwerpen dat zich aandient is oneindig; de kunst is om de juiste te kiezen waar mijn persoonlijke interesse samenvalt met die van een wat ruimer publiek.

Naam
De bedrijfsnaam waaronder ik m'n apps ga uitgeven is geworden: Traiecto. Een van de Latijnse benamingen voor Utrecht, daarmee ook een verwijzing naar de historie, en het woord traject dat erin zit refereert aan reizen. Ook belangrijk: domeinnamen en gebruikersnamen waren nog vrij. De eerste app zal in 2013 uitkomen met als onderwerp de geschiedenis van de Orient-Express.

Traiecto - History, art and travel tablet publishing

Volg Traiecto op Twitter of Facebook

Arjan den Boer

publicist en rondleider

informatie  |  agenda  |  english

12 dec 2012
Artikel retours.eu

Foto's Simplon Orient-Express in 1950

deel 1: Engeland

11 jul 2012
22 jan 2013
Artikel retours.eu

De Pullman rijdt weer

Spoorwegaffiches van Fedde Weidema

28 jan 2013

Traiecto en retours: wat en waarom?

Oudegracht, Utrecht terug naar tekst home