29 okt 2026

Agenda

12 februari 2019 om 20:00 uur in de Pieterskerk
Van der Monde-lezing 2019: Utrecht bouwt 1945-1975
Samen met Bettina van Santen geef ik deze jaarlijkse lezing van de Vereniging Oud-Utrecht naar aanleiding van ons boek over naoorlogse architectuur in Utrecht.

Leeszaal in Kanaleneiland van architect Jan van Grunsven met een kunstwerk van Jan Bons, 1966.Arjan den Boer en Bettina van Santen

Op dinsdag 12 februari 2019 vindt de 34e Van der Mondelezing plaats in de Pieterskerk in Utrecht. De lezing 'Utrecht bouwt 1945-1975' zal worden verzorgd door Arjan den Boer en Bettina van Santen, beiden deskundig op het terrein van Utrechtse architectuur, monumenten en jonge bouwkunst.

In hun lezing zullen zij de architectuur en stedenbouw in de periode 1945-1975 belichten. Utrecht werd toen mede gevormd tot de stad van vandaag. Uitbreidingswijken als Kanaleneiland, Overvecht en Tuindorp-Oost verrezen onder supervisie van een groeiende gemeentelijke dienst, terwijl ondernemers nieuwe bedrijfspanden en kantoren lieten bouwen — ook in de oude binnenstad. Moderne winkelcentra speelden in op de groeiende welvaart en ook het historisch centrum zou niet ontkomen aan grootschalige vernieuwing. Zo was in ieder geval de gedachte. Architecten als Gerrit Rietveld, Sjoerd Wouda, Piet Dingemans en Helene Hulst-Alexander verrijkten de stad met moderne gebouwen. Hieraan mochten ook kunstenaars bijdragen, waaronder Jan Boon en Dick Elffers.

Het was een tijd vol optimisme over de modernisering van de stad. Voor dit deels vergeten verhaal is literatuur- en archiefonderzoek gedaan en zijn interviews gehouden met nabestaanden en oud-collega’s van architecten en kunstenaars uit de periode. In het voorjaar verschijnt hierover een boek van hun hand. Aan de hand van enkele karakteristieke thema’s en beeldbepalende personen zullen de sprekers samen een lans breken voor herwaardering van Utrechts naoorlogse erfgoed.

Er is een beperkt aantal plaatsen. Leden van de vereniging Oud-Utrecht kunnen zich aanmelden vanaf vrijdag 1 februari 2019. Vanaf maandag 4 februari mogen ook niet-leden zich aanmelden. 

Arjan den Boer

publicist en rondleider

informatie  |  agenda  |  english

8 feb 2019
Artikel DUIC

Het Leesmuseum aan het Domplein

Verdwenen musea

31 jan 2019
Artikel duic.nl

Het IJzeren Hek

Patriciërshuis met een voorplein

25 jan 2019
Utrecht terug naar tekst home